Wszystkie wpisy, których autorem jest [tt]

Dzień Wzgórz Krzesławickich (2014 rok)

___W dniu 14 czerwca 2014,  odbył się festyn rodzinny  pod hasłem „Dzień Wzgórz Krzesławickich”. Otwarcia imprezy dokonali Ewa Mauer oraz Mieszko Rosicki witając zaproszonych i  przybyłych gości.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich,  oraz Samorządowe Przedszkole 112. Patronat honorowy nad imprezą objęła Rada Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie.

___Festyn rozpoczął się o godzinie 12:00. Na scenie z okazji 50-lecia swojej działalności dzieci z Samorządowego Przedszkole Nr 112 zaprezentowały znane i lubiane, dawne i współczesne tańce oraz zabawy.

___Po prezentacji artystycznej uczestnicy festynu zobaczyli występ uczestników zajęć instrumentalnych MDK: Macieja Czuby,  Janeczki Loszek i Edyty Bugańskiej. Niecodzienną atrakcją był pokaz jazdy bicyklem oraz humorystyczny spektakl Teatru „Nikoli”.  Mimo skróconego programu festyn był wyśmienitą okazją do wspólnej rodzinnej zabawy i udziału w różnych atrakcjach. Ponadto dla dzieci zorganizowano m.in. zamek i zjeżdżalnie, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe dla przedszkolaków.

___Festyn nie odbyłby się gdyby nie życzliwość firm BOLIX, COLOREX, KFC i MPO.

Mamo, Tato! Wasze dzieci segregują śmieci

Plakat_mamo-tato

Do udziału w kon­kur­sie zorganizo­wanym przez nasz MDK i SPWK zaproszono przedszkola, szkoły podsta­wowe, gim­nazja i świet­lice z terenu Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesła­wickie. Na nasze zaproszenie odpowiedziały: Szkoła Podstawowa Nr 129, Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6, Gimnazjum 44, Świetlica „ Kolorowy Świat”, MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie – Grupy Przedszkolne. Konkurs polegała na indywidualnym lub grupowym wykonaniu pracy wg zaproponowanego tematu. Łącznie zgłoszono 60 prac, w tym jedną zbiorową wykonaną przez świetlicę „Kolorowy Świat”. Z powodów formalnych do konkursu nie zakwalifikowano dwóch prac.
Za najważniejszy cel konkursu organizatorzy uznali: edukację ekologiczną, w tym szczególnie poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej i tworzenie nawyku segregacji śmieci, propagowanie pozytywnych zachowań przedstawiających pozytywne przykłady selektywnej zbiorki odpadów; zmianę nawyków dotyczących pozbywania się śmieci, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności wśród mieszkańców swojego miasta, ukazywanie znaczenia prostych rozwiązań (selektywna zbiórka odpadów) w trosce o ochronę środowiska, rozbudzanie refleksyjności nad skutkami działania człowieka na ekosystem.

* ______*______*

W dniu 18 czerwca 2013 roku wyłoniono laureatów konkursu „Mamo, tato, wasze dzieci segregują śmieci”.

Komisja w składzie:
Janusz Zwierzykowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich,
Franciszek Dziadoń – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich,
Zbigniew Zaczkowski – członek stowarzyszenia
Ewa Baranik – członek stowarzyszenia
dokonała oceny prac i przyznała miejsca konkursowe.

W kategorii grup przedszkolnych:
I miejsce – Olaf Nowak
II miejsce – Seweryn Pisz
III miejsce – Bartłomiej Musiał

W kategorii uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych:
I miejsce – Katarzyna Barszczewska
I miejsce – Gabriela Kieżkowska
II miejsce – Sara Gniecka
II miejsce – Miłosz Mirowski
III miejsce – Wiktoria Wnętkowska
III miejsce – Julia Kozak

Wyróżnienie:
Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Pondla


Organizatorzy konkursu:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WZGÓRZ KRZESŁAWICKICH,
oraz
— MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FORT 49 „KRZESŁAWICE”;

patronat honorowy:
— Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa,
— Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania;

patronat medialny:
— GŁOS Tygodnik Nowohucki,
— Filmowa Kronika Nowohucka.

Dzień Otwarty Magistratu

   W niedzielę 2 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce prezentacja Stowarzyszeń działających na terenie Dzielnicy XVII — Wzgórza Krzesławickie.
Uczestnikami prezentacji  było osiem organizacji pozarządowych:

 • Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kantorowic,
 • Towarzystwo Przyjaciół Krzesławic,
 • Towarzystwo Przyjaciół Luboczy,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa,
 • Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolic „Bez Granic”,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich.

Stowarzyszenia działają  w miejscowościach, z których większość włączono do nowo utworzonej w 1951 r. dzielnicy administracyjnej Nowa Huta, powiększonej w 1973 i 1986 r. Nad wszelkimi działaniami pozostającymi w granicach dzielnicy opiekę sprawuje Rada i Zarząd Dzielnicy XVII — Wzgórza Krzesławickie.

 

Dajmy nasz czas – give time together

___W dwudniowej akcji charytatywnej „Dajmy nasz czas- give time together – FORT BEZ ŚMIECI” wzięli udział: pracownicy Sabre Polska, pracownicy i uczestnicy zajęć MDK, wolontariusze, praktykanci z USA, Włoch, Mołdawii, Brazylii, Chin, Sri Lanki, Wietnamu, Azejberdżanu, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 129 i Gimnazjum Nr 44, Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich, Rada Rodziców MDK Fort 49. Akcja nie odbyła by się bez pomocy firmy MPO, która w tym dniu przekazała rękawice do pracy, podstawiła kontenery oraz wywiozła wielkogabarytowe przedmioty.

___W dniach 20-21 maja wspólnymi siłami: dorosłych, dzieci i młodzieży, zaangażowanych instytucji, międzynarodowego wolontariatu, porządkowano ziemny teren Fortu 49 „Krzesławice” w Krakowie. Likwidowano dzikie wysypiska śmieci, często ukryte w dawnych altanach i schronach. Odpady pozostawione przez użytkowników dzikich działek, do niedawna zlokalizowanych na terenie fortu, były przedmiotem szczególnego działania. Celem prac było przygotowanie ziemnego teren Fort 49 „Krzesławice” do  realizacji ciekawych projektów dla uczestników zajęć i mieszkańców naszego miasta.
___To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc osób i firm zaangażowanych, którym serdecznie dziękujemy.

 

ORGANIZATORZY KRAKOWSCY :

Patronat nad akcją:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
 • Straż Miejska Oddziału VI Kraków – Wzgórza Krzesławickie
 • Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa