Krzesławickie wzgórza

 

  Krzesławickie wzgórza to północna, graniczna część dawnej podkrakowskiej wsi leżącej nad rzeką Dłubnią około 9 km od centrum Krakowa. W 1951 r. Krzesławice wraz z innymi wioskami zostały włączone do Krakowa. Na jej wzgórzach w latach sześćdziesiątych XX wieku – wybudowano (według projektu W. Leonowicza) osiedla bloków mieszkalnych: Na Wzgórzach i Na Stoku. Wciągu kolejnych dwudziestu lat (do roku 1988) w zachodniej części Wzgórz powstał zespół złożony z ok. 600 domów jednorodzinnych (wg projektów: A. Ścigalskiego, Z. Otto i J. Petelenza).
W wyniku podziału administracyjnego miasta Krakowa z 1991 roku okolice te znalazły się w granicach Dzielnicy XVII, od lat dumnie wspomaganej pomocniczą nazwą: „Wzgórza Krzesławickie”.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich zainicjowało swoją działalność w 2013 roku.


Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich w Krakowie