Dajmy nasz czas – give time together

___W dwudniowej akcji charytatywnej „Dajmy nasz czas- give time together – FORT BEZ ŚMIECI” wzięli udział: pracownicy Sabre Polska, pracownicy i uczestnicy zajęć MDK, wolontariusze, praktykanci z USA, Włoch, Mołdawii, Brazylii, Chin, Sri Lanki, Wietnamu, Azejberdżanu, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 129 i Gimnazjum Nr 44, Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich, Rada Rodziców MDK Fort 49. Akcja nie odbyła by się bez pomocy firmy MPO, która w tym dniu przekazała rękawice do pracy, podstawiła kontenery oraz wywiozła wielkogabarytowe przedmioty.

___W dniach 20-21 maja wspólnymi siłami: dorosłych, dzieci i młodzieży, zaangażowanych instytucji, międzynarodowego wolontariatu, porządkowano ziemny teren Fortu 49 „Krzesławice” w Krakowie. Likwidowano dzikie wysypiska śmieci, często ukryte w dawnych altanach i schronach. Odpady pozostawione przez użytkowników dzikich działek, do niedawna zlokalizowanych na terenie fortu, były przedmiotem szczególnego działania. Celem prac było przygotowanie ziemnego teren Fort 49 „Krzesławice” do  realizacji ciekawych projektów dla uczestników zajęć i mieszkańców naszego miasta.
___To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc osób i firm zaangażowanych, którym serdecznie dziękujemy.

 

ORGANIZATORZY KRAKOWSCY :

Patronat nad akcją:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
  • Straż Miejska Oddziału VI Kraków – Wzgórza Krzesławickie
  • Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa