Dzień Otwarty Magistratu

   W Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce prezentacja Stowarzyszeń działających na terenie Dzielnicy XVII — Wzgórza Krzesławickie.
Uczestnikami prezentacji  było osiem organizacji pozarządowych:

  • Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Kantorowic,
  • Towarzystwo Przyjaciół Krzesławic,
  • Towarzystwo Przyjaciół Luboczy,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa,
  • Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolic „Bez Granic”,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich.

Stowarzyszenia działają  w miejscowościach, z których większość włączono do nowo utworzonej w 1951 r. dzielnicy administracyjnej Nowa Huta, powiększonej w 1973 i 1986 r. Nad wszelkimi działaniami pozostającymi w granicach dzielnicy opiekę sprawuje Rada i Zarząd Dzielnicy XVII — Wzgórza Krzesławickie.