Kontakt

Wszelką korepsondencję prosimy
kierować pod adresem:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich
os. Na Stoku 27 b
31-704 Kraków

faks: (12) 645-30-92


 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich w Krakowie