Zarząd

Stowarzyszenie jest wpisane pod numerem 481685 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego Wydział XI Gospodarczy w Krakowie.

SKŁAD ZARZĄDU:
 - Janusz Zwierzykowski (prezes)
  - Ewa Mauer (wiceprezes)
   - Franciszek Dziadoń (wiceprezes)
    - Jadwiga Kolasa (skarbnik)
     - Tomasz Baran (sekretarz)

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
 - Dorota Banachiewicz
  - Anna Madej
   - Stanisław Stroński


Stowarzyszenie Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich w Krakowie